AGE QUOD AGIS*

* To, kar delaš, delaj dobro.

Z znanjem, predanostjo in vztrajnostjo do varstva vaših pravic.

Kontaktirajte nas

Naše storitve

 • Pravno svetovanje

 • Zastopanje v izvensodnih zadevah

 • Zastopanje v sodnih zadevah

 • Uveljavljanje odškodninskih zahtevkov

 • Pogajanja

 • Mediacija

 • Priprava pogodb in drugih aktov

 • Pravna mnenja

 • Pravne storitve za podjetja

Primož Jazbec

Primož Jazbec

ODVETNIK
Trdinova ulica 5, 1000 Ljubljana
0820 51 344
031 392 484
odv.jazbec@jazbec-solar.si

Poklicna pot:

Na Pravni fakulteti v Ljubljani sem leta 2001 diplomiral z odliko. Za diplomsko delo sem prejel posebno priznanje Pravne fakultete za izjemne študijske dosežke. Svojo poklicno pot sem začel kot odvetniški pripravnik v odvetniški pisarni (2001-2004) in nadaljeval kot odvetniški kandidat (2004). V letu 2004 sem se kot odvetnik vpisal v Imenik odvetnikov pri Odvetniški zbornici Slovenije. Do leta 2019 sem poklic odvetnika opravljal v Medvodah, sedaj pa imam sedež odvetniške pisarne v Ljubljani. Od leta 2019 sem tudi mediator.

Tuji jeziki:

Angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik.

Podatki:

 • Matična številka: 2512785000
 • Davčna številka in ID za DDV: SI60824239
 • Poslovni račun: SI56 0202 1026 1331 977, NLB d.d.
 • Fiduciarni račun: SI56 0202 1026 1332 171, NLB d.d.

Kontaktni obrazec

Za odvetnika Primoža Jazbeca

hCaptcha
Saša Šolar

Saša Šolar

ODVETNICA
Trdinova ulica 5, 1000 Ljubljana
0820 51 344
041 388 907
odv.solar@jazbec-solar.si

Poklicna pot:

Na Pravni fakulteti v Ljubljani sem leta 2001 diplomirala z odliko. Svojo poklicno pot sem začela kot odvetniška pripravnica v odvetniški pisarni (2001-2005) in nadaljevala kot odvetniška kandidatka (2006). V letu 2007 sem se kot odvetnica vpisala v Imenik odvetnikov pri Odvetniški zbornici Slovenije, s sedežem v Ljubljani. Delo odvetnice sem v letih od 2008 do 2019 opravljala v Medvodah, sedaj pa imam sedež odvetniške pisarne v Ljubljani.

Tuji jeziki:

Angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik.

Podatki:

 • matična številka: 2535378000
 • davčna številka: 40712168
 • poslovni račun: SI56 0202 1026 1820 954, NLB d.d.
 • fiduciarni račun: SI56 0202 1026 1821 051, NLB d.d.

Kontaktni obrazec

Za odvetnico Sašo Šolar

hCaptcha

Delovna področja

Civilno pravo

 • Svetovanje in zastopanje strank pred zavarovalnicami in v sodnih postopkih s področja odškodninskega prava
 • Svetovanje in zastopanje strank v izvršilnih postopkih
 • Svetovanje, priprava in pregled pogodb ter zastopanje strank v izvensodnih in sodnih postopkih s področja obligacijskega prava
 • Svetovanje, priprava in pregled pogodb ter zastopanje strank v izvensodnih in sodnih postopkih s področja stvarnega prava (nepravdni postopek)
 • Svetovanje ter zastopanje strank v izvensodnih in sodnih postopkih s področja dednega prava (zapuščinski postopek)
 • Svetovanje, priprava in pregled pogodb ter zastopanje strank v izvensodnih in sodnih postopkih s področja družinskega prava

Kazensko pravo

 • Zastopanje obdolžencev v vseh fazah kazenskega postopka
 • Zastopanje oškodovancev v vseh fazah kazenskega postopka
 • Zastopanje obdolžencev v postopkih zaradi prekrškov
 • Svetovanje in pravno mnenje v vseh fazah kazenskega postopka in postopkih zaradi prekrškov

Gospodarsko pravo

 • Svetovanje in zastopanje pravnih oseb v zvezi z izterjavo terjatev v izvensodnih postopkih in v izvršilnih postopkih
 • Svetovanje in priprava gospodarskih pogodb
 • Svetovanje in vodenje postopkov v zvezi s statusno pravnimi spremembami gospodarskih subjektov
 • Svetovanje na področju podjetniškega prava
 • Priprava splošnih aktov
 • Svetovanje in zastopanje na področju insolvenčnega prava
 • Svetovanje in zastopanje v postopkih pred registrskimi organi

Delovno in socialno pravo

 • Pravno svetovanje (pravna pomoč in nasveti, pravna mnenja, pregled pogodb)
 • Zastopanje delavcev v delovnopravnih sporih in pred drugimi organizacijami
 • Zastopanje delavcev v delovnopravnih sporih
 • Uveljavljanje pravic iz invalidskega, pokojninskega, zdravstvenega zavarovanja ter iz zavarovanja za primer brezposelnosti
 • Zastopanje v sodnih postopkih s področja socialne varnosti
 • Priprava in vodenje postopkov v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi (redna in izredna odpoved, kolektivni odpusti, sporazumno prenehanje)
 • Izdelava pogodbe o zaposlitvi prilagojene posameznemu delavcu ali delodajalcu
 • Izdelava drugih pogodb za opravljanje dela (podjemna, avtorska, poslovno sodelovanje)
 • Priprava splošnih aktov (sistemizacija, pravilniki) in podjetniških kolektivnih pogodb
 • Pogajanja in reševanje sporov med delodajalci in delavci ter njihovimi predstavniki

Upravno pravo

 • Svetovanje in zastopanje strank v postopkih pred upravnimi organi
 • Svetovanje in zastopanje strank v postopkih pred upravnim sodiščem

Naš naslov: Trdinova ulica 5, 1000 Ljubljana

V bližini odvetniške pisarne lahko parkirate:

 • v Garažni hiši Trdinova
 • v Garažni hiši Kozolec
 • na parkiriščih neposredno ob stavbi